სოფელი თოხლიაური

14 September, 2020

სოფელ თოხლიაურში, სასმელი წყლის საკომუნიკაციო- 200 მეტრიანი მილის ამოცვლითი სამუშაოები განხორციელდა. აღნიშნული სისტემით, სოფლის საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი და ამბულატორია მომარაგდება.

Share page