საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის პროექტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

განცხადება

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2019 წლის  15 ნოემბერს  შემოსულია  საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2020  წლის  ბიუჯეტის პროექტი და პრიორიტეტების დოკუმენტი. აღნიშნული დოკუმენტები გადაგზავნილია საკრებულოს შემდეგ კომისიებსა და ფრაქციებში:

 

  1. საკრებულოს საფინანსო–საბიუჯეტო  კომისია.
  2. საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა კომისია .
  3. საკრებულოს ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია.
  4. საკრებულოს სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხთა კომისია.
  5. საკრებულოს სივრცით–ტერიტორიული დაგეგმარების, ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი  რესურსების საკითხთა კომისია.
  6. საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება– დემოკრატიული საქართველო.“
  7. საკრებულოს ფრაქცია  ,,ქართული ოცნება–კონსერვატორები“.
  8. საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება–მრეწველები“.
  9. საკრებულოს ფრაქცია ,,ქართული ოცნება- მწვანეები“.
  10. საკრებულოს ფრაქცია „ქართული ოცნება - სოფლის განვითარებისთვის“

 

კომისიების და ფრაქციების ადგილსამყოფელია (ქ. საგარეჯო დავით აღამშენებლის ქ. N9 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის მეორე სართული).

პროექტთან დაკავშირებით მოსაზრებების წარდგენის ვადაა არაუგვიანეს 2019 წლის 24 ნოემბერი.

 

 

 

 

 

 

 

 

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი-აპარატის უფროსი : ილია სიფროშვილი

გააზიარე