მერიის სამსახურები

 

სახელი, გვარი 

თანამდებობა

1

გიორგი ერბოწონაშვილი

მუნიციპალიტეტის მერი

2

ალექსი გილაშვილი

მერის პირველი მოადგილე

3

შოთა კაკაბაძე

მერის მოადგილე

4

ანა ნარიმანიშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის უფროსი

5

კახაბერ მარგებაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული სამსახურის უფროსი

6

გიორგი ქურდოვანიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკური განვითარების და ქონების მართვის სამსახურის უფროსი

7

როსტომ ბაქრაძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის,ინფრასტრუქტურის,სივრცითი მოწყობის,მშენებლობის და არქიტექტურის სამსახურის უფროსი

8

მაია ფანოზიშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

9

თინათინ ძაბილაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

10

სოფიო შაქარაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სამსახურის ხელმძღვანელი

11

არჩილ ჯაბადარი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის უფროსი

12

კობა ცხვარიაშვილი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის  სამსახურის უფროსი

გააზიარე