სამსახურთა განყოფილებები

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მოქალაქეთა მომსახურებისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

ქეთევან გილაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილების უფროსი

ილია მატიაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის მერის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

ნიკოლოზ დიღმელაშვილი

მერიის წარმომადგენელთა საქმიანობის კოორდინაციის განყოფილების II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

ლია კოხტაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი

 

იურიდიული სამსახურის ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

ზურაბი ივანელაშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ქონების მართვის განყოფილების უფროსი

დავით ხატიაშვილი

ტურიზმის განვითარების,საგარეო ურთიერთობების და საერთაშორისო პროექტების განყოფილების უფროსი

ლევან ნიჟარაძე

სივრცითი მოწყობის,მშენებლობისა და არქიტექტურის განყოფილების უფროსი

ნუგზარ ჭანტურია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ინფრასტრუქტურის  განყოფილების უფროსი

ბექა ფეიქრიშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის სახაზინო და ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

ხათუნა ყორღანაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების განყოფილების უფროსი

მარინა თედიაშვილი

გააზიარე