სოფელ ვარდისუბანში მდებარე შენობის იჯარით გადაცემა

გამოქვეყნების თარიღი: 13 აგვისტო, 2016
დასრულების თარიღი: 31 ოქტომბერი, 2016

აუქციონი გამოცხადდა თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარდისუბანში მდებარე შენობის (ბაგა-ბაღი) პირველ სართულზე არსებული 28,3კვ.მ. (ს/კოდი 53.08.40.050) არასაცხოვრებელი თავისუფალი ფართის 3 წლით  იჯარის ფორმით სასყიდლიან სარგებლობაში გადაცემაზე

გააზიარე