თბილისის გზატკეცილზე არსებული მიწის ნაკვეთის პრივატიზება

გამოქვეყნების თარიღი: 16 აგვისტო, 2016
დასრულების თარიღი: 30 დეკემბერი, 2016

გამოცხადდა პირობიანი აუქციონი თელავის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული შემდეგი ქონების პრივატიზების მიზნით:
ლოტი N1 თელავში, თბილისის გზატკეცილზე არსებული არასასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი 2126 კვ.მ. (ს/კოდი 53.20.33.084).

See link
გააზიარე