ცხელი ხაზი : 599801744

„საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის“ საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-საგარეჯოს გზის მონაკვეთის (მეორე ლოტი) მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება და ანგარიში

3 ივლისი, 2018

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-საგარეჯოს გზის მონაკვეთის (მეორე ლოტი) მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება და ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ივლისისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

 

გააზიარე