საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ.ხაშმში მდინარე იორზე ნაპირდაცვის მშენებლობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში

26 March, 2021

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ.ხაშმში მდინარე იორზე ნაპირდაცვის მშენებლობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის ანგარიში

პროექტის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

2021 წელი

იხილეთ თანდართული ფაილი

 
  

Share page