სტაჟირების პროგრამა

29 March, 2022

გაცნობებთ, რომ შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოაცხადა სტაჟირების პროგრამა „ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამით“ (“1+4 პროგრამა”) მოსარგებლე პირებისათვის.

მსურველებს შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ქვემოთ მოცემული ლინკის დახმარებით

https://smr.gov.ge/ge/news/read/2191/stajirebis-programa-qartul-enashi-momzadebis-saganmanatleblo-programit-14-programa-mosargeble-pirebisatvis

Share page