მოხსენებითი ბარათი საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის ანგარიშის შესახებ

15 August, 2022

მოხსენებითი ბარათი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ორი კვარტლის

ანგარიშის შესახებ

      

    საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის დაზუსტებული ბიუჯეტის შემოსულობების და ნაშთის ცვლილების გეგმა, აგრეთვე გადასახდელების გეგმა  მიმდინარე წლის 1 ივლისის მდგომარეობით განისაზღვრა 56.927.492  ლარით, ანუ დამტკიცებულ 19.853.700 ლართან შედარებით 37.073.792 ლარით (187 %) გაიზარდა.

Share page