საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის ანგარიშის გზამკვლევი

9 March, 2023

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი
 

Share page