საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

1 March, 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

 

იხილეთ დანართი.

Share page