შპს ,,ნექსარას“ ხარვეზების წერილი

13 March, 2024

ხარვეზის წერილი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო სისტემისა და წყლის შესაკავებელი ნაგებობის მოწყობა ექსპლუატაციის შესახებ

იხილეთ დანართი:

Share page