საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულება

Share page