დამტკიცებული ბიუჯეტი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

Share page