ბიუჯეტის შესრულება

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულება

Share page