სატესტო პეტიცია

Petition author: გიორგი ბოცვაძე
Signatures: 4
შექმნის თარიღი: 17 August, 2016
დასრულების თარიღი: 16 October, 2016 (დარჩა 53 დღე)
სატესტო პეტიციის ტექსტი
Signatures : 4
Full name Signature date
Share page