მერიის სამსახურები

 

       სახელი, გვარი                           თანამდებობა

1

გიორგი გზირიშვილი

მუნიციპალიტეტის გამგებელი

2

გიორგი რევაზიშილი

გამგებლის მოადგილე

3

დავით ივანიშვილი

გამგებლის მოადგილე

4

ანა ნარიმანიშვილი

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

5

კახაბერ მარგებაძე

იურიდიული სამსახურის უფროსი

6

გიორგი ქურდოვანიძე

ქონების მართვის, ეკონომიკური განვითარების, სტატისტიკის, ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

7

ზურაბ კავთუაშვილი

შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

8

თინათინ ძაბილაშვილი

საფინანსო-საბიუჯეტო,  ჯანდაცვისა და სოციალურ საკითხთა სამსახურის უფროსი

9

ზურაბ ივანელაშვილი

ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

10

არჩილ ჯაბადარი

განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის უფროსის მ.შ.

11

კობა ცხვარიაშვილი

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევის და მობილიზაციის  სამსახურის უფროსი

   

 

გააზიარე