საგარეჯოში სისხლში ტყვიის განსაზღვრის მიზნით, ლბორატორიული კვლევა ტარდება

13 იანვარი, 2020

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის-გიორგი ერბოწონშვილის ინიციატივითა და მერიი ორგანიზებით, #დაპირებისამებრ, ტარდება განმეორებითი, უფასო ლაბორატორიული კვლევები სისხლში ტყვიის კონცენტრაციის განსაზღვრის მიზნით!
7- დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვების, ორსულებისა და შესაბამისი საჭიროების მქონე სოციალურად დაუცველ
(150 000 ქულამდე მინიჭებულ კატეგორიის) პირთა სისხლში ტყვიის შემცველობის ლაბორატორიული კვლევებისთვის შერჩეული იქნა შემდეგი ლოკაციები:
16 იანვარი-იორმუღალნოს ამბულატორია 10-18 საათამდე;
17 იანვარი- საგარეჯო-კულტურის სახლის ახალგაზრდული დარბაზი 10-18 საათამდე;
19 იანვარი-უჯარმის ადმინისტრაციული შენობა 10-12:30 საათი;
გომბორის ამბულატორია 13-15:30 საათამდე;
კოჭბაანის ამბულატორია 16-19 საათამდე;

მსურველებმა თან იქონიონ შემდეგი საბუთები:
1. ბავშვის დაბადების მოწმობა;
2. მშობლის პირადობის მოწმობის ასლი;
#საგარეჯოსმერიაჯანმრთელიმომავლისსადარაჯოზე!

გააზიარე