საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

ბიუჯეტის შესრულება

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში განსახილველად გადაგზავნილია საკრებულოს ყველა კომისიაზე და ფრაქციაზე. 

ანგარიშის საკრებულოს სხდომაზე გატანის დრო: არაუგვიანეს 2019 წლის 1  მაისი.

გააზიარე