სოფელი თოხლიაური

14 სექტემბერი, 2020

სოფელ თოხლიაურში, სასმელი წყლის საკომუნიკაციო- 200 მეტრიანი მილის ამოცვლითი სამუშაოები განხორციელდა. აღნიშნული სისტემით, სოფლის საჯარო სკოლა, საბავშვო ბაღი და ამბულატორია მომარაგდება.

გააზიარე