საბავშვო ბაღები

                                        
#    ორგანიზაციის დასახელება    სახელი, გვარი    ტელეფონები        მისამართები                                                    
1    შიბლიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    თამარ ხუროშვილი    599 85 11 67        სოფ.შიბლიანი                                                    
2    ბოგდანოვკის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მანანა  ფილაური    599 85 11 62        სოფ.ბოგდანოვკა                                                    
3    ყანდაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    რუსუდან მაზანიშვილი    551 27 03 27        სოფ.ყანდაურა                                                    
4    ბადიაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ირმა ჩალათაშვილი    599 85 11 63        სოფ.ბადიაური                                                    
5    კაკაბეთის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ლეილა ამბარდნიშვილი    599 85 11 69        სოფ,კაკაბეთი                                                    
6    კაკაბეთის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მაყვალა მეურმიშვილი    599 85 11 49         სოფ,კაკაბეთი                                                    
7    ვერხვიანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ვერიკო საგინაშვილი    599 85 11 76    599 00 31 91    სოფ.ვერხვიანი                                                    
8    პ/ჩაილური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მარინა შანიძე    599 85 11 68        სოფ.ჩაილური                                                    
9    დ/ჩაილური სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    თინა შიოშვილი    599 85 10 49        სოფ.ჩაილური                                                    
10    მანავის #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ნინო დალაქიშვილი    577 34 72 46        სოფ.მანავი                                                    
11    მანავის #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მაია მირზაშვილი    599 85 11 79        სოფ.მანავი                                                    
12    თოხლიაურის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მზია ტერტერაშვილი    599 85 11 72         სოფ. თოხლიაური                                                    
13    გიორგიწმინდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ნაზი ჯამალაშვილი    599 85 11 74        სოფ.გიორგიწმინდა                                                    
14    ნინოწმინდის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მანანა ასრათაშვილი    599 85 11 57        სოფ. ნინოწმინდა                                                    
15    პატარძეულის #1@სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მარიკა შათირიშვილი    599 85 10 97        სოფ. პატარძეული                                                    
16    პატარძეულის #2@სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაი    ეკა ახვერდაშვილი    599 85 11 32        სოფ. პატარძეული                                                    
17    ხაშმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მაია ქუმეთიანი    599 85 12 08        სოფ. ხაშმი                                                    
18    უჯარმის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მანანა აბურჯანია    599 85 10 15        სოფ. უჯარმა                                                    
19    გომბორის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    თამარ ნეკრესელაშვილი    599 85 10 16        სოფ. Gომბორი                                                    
20    უდაბნოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ნელი კორძაია    599 45 25 43    595 63 50 73    სოფ. Uუდაბნო                                                    
21    წყაროსთავის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    რიტა ბაქანიძე    599 85 10 63        სოფ წყაროსთავი                                                    
22    საგარეჯოს #1 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    თამარ ლაფერიშვილი    599 85 11 64    24 33 61    ერეკელე II ქ.#17                                                    
23    საგარეჯოს #2 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მზია ბეჟიტაშვილი    599 85 11 56    24 32 66    რუსთაველის ქ. #193                                                    
24    საგარეჯოს #3 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ნანა სულიკაშვილი    599 85 11 30        რუსთაველის ქ. #246                                                    
25    საგარეჯოს #4 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ლილი ლოლაძე    599 85 10 94        რობაქიძის ქ. #3                                                    
26    საგარეჯოს #5 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მაია კოხტაშვილი    599 85 11 73        კახეთის ქ. #80ა                                                    
27    საგარეჯოს #6 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ეკა დარისპანაშვილი    577 18 01 36        ლეონიძის ქ. #33ა                                                    
28    დუზაგრამის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    საიდა ალიევა    599 80 17 21        სოფ. დუზაგრამა                                                    
29    კოჭბაანის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება577 64 45 76    ეკა კოზმანაშვილი    577 64 45 76        სოფ,კოჭბაანი                                                    
30    ლამბალოს #1 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    მაკა ებიტაშვლი    551 22 04 22        სოფ. ლამბალო                                                    
31    ლამბალოს #2 ალტერნატიული სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულება    ელვირა ალახვერანოვა    579 06 96 53        სოფ. ლამბალო                                                    
 

გააზიარე