ცხელი ხაზი : 599801744

საკრებულოს კომისიები

იურიდიულ საკითხთა კომისია:

 

 1. ვანო ანუაშვილი- კომისიის თავმჯდომარე
 2. ლელა მარიდაშვილი- კომისიის წევრი
 3. ალექსი იოსელიანი- კომისიის წევრი
 4. დავით არაბული-კომისიის წევრი
 5. ოთარ ჩალათაშვილი- კომისიის წევრი
 6. ვასილი მამუჩიშვილი- კომისიის წევრი
 7. მზია მახარობლიშვილი- კომისიის წევრი
 8. კახა უცუნაშვილი- კომისიის წევრი
 9. ოთარ ურდულაშვილი- კომისიის წევრი
 10. ნინო ბუზიაშვილი- კომისიის წევრი

 

საფინანსო-საბიუჯეტო კომისია:

1) ელენე სამხთუაშვილი- კომისიის თავმჯდომარე

2) ვანო ანუაშვილი- კომისიის წევრი

3) ვეფხია უსტიაშვილი -კომისიის წევრი

4) არჩილ ნემსიაშვილი- კომისიის წევრი

5) ივანე ბეჟიაშვილი- კომისიის წევრი

6) ნუნუ გზირიშვილი- კომისიის წევრი

7)გარსევან ბუხნიკაშვილი- კომისიის წევრი

8) გია ბუჩაშვილი- კომისიის წევრი

9) შალვა ჯაბადარი- კომისიის წევრი

10)  აიაზ ბაირმოვი- კომისიის წევრი

11) მეჰდიხან კულიევი-  კომისიის წევრი

 

 

სივრცით-ტერიტორიული მოწყობის ინფრასტრუქტურისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისია:

 1. ლევან როსტიაშვილი- კომისიის თავმჯდომარე
 2. ალექსი გილაშვილი- კომისიის წევრი
 3. გივი ბედიაშვილი- კომისიის წევრი
 4. ნიკა ნაცვლიშვილი-კომისიის წევრი
 5. გელა კონიაშვილი- კომისიის წევრი
 6. ელენე სამხთუაშვილი- კომისიის წევრი
 7. გარსევან ბუხნიკაშვილი- კომისიის წევრი
 8. ნინო ბუზიაშვილი- კომისიის წევრი
 9. დავით დიღმელაშვილი- კომისიის წევრი
 10.  ეთბარ ილიასოვი- კომისიის წევრი

 

ეკონომიკისა და ქონების მართვის საკითხთა კომისია:

 1. არჩილ ნემსიაშვილი- კომისიის თავმდჯომარე
 2. ალექსი გილაშვილი- კომისიის წევრი
 3. ივანე ბეჟიაშვილი- კომისიის წევრი
 4. ნიკა ნაცვლიშვილი- კომისიის წევრი
 5. ლევან როსტიაშვილი- კომისიის წევრი
 6. გიორგი მამისაშვილი- კომისიის წევრი
 7. იქრამ ბაირამოვი- კომისიის წევრი
 8. ვასილ მამუჩიშვილი- კომისიის წევრი
 9. ალექსი იოსელიანი-კომისიის წევრი
 10. დავით დიღმელაშვილი-კომისიის წევრი
 11.  გია ბუჩაშვილი-კომისიის წევრი
 12. შალვა ჯაბადარი-კომისიის წევრი
 13. თამარ ყორღანაშვილი-კომისიის წევრი

 

სოციალური, კულტურის, განათლებისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისია:

 1. ვეფხია უსტიაშვილი- კომისიის თავმჯდომარე
 2. სოსო ჭიკაძე- კომისიის წევრი
 3. ლელა ფანოზიშვილი- კომისიის წევრი
 4. ირაკლი რუაძე- კომისიის წევრი
 5. გიორგი თათრიშვილი- კომისიის წევრი
 6. ვეფხია ჩერქეზიშვილი- კომისიის წევრი
 7. ვალერიან ხუნაშვილი- კომისიის წევრი
 8. ნუნუ გზირიშვილი- კომისიის წევრი
 9. გელა კონიაშვილი- კომისიის წევრი
 10. ლელა ქვრივიშვილი- კომისიის წევრი
 11. მაია შიოშვილი- კომისიის წევრი
 12. ოთარ ურდულაშვილი-კომისიის წევრი
 13. თამარ ყორღანაშვილი- კომისიის წევრი
გააზიარე