ახალი ამბები

08 April 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამაზანის თვესთან დაკავშირებით, მუსლიმი თემის პატივსაცემად იფთარის ვახშამი გამართა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ადგილობრივმა თვითმმართველობამ რამაზანის თვესთან დაკავშირებით, მუსლიმი თემის პატივსაცემად იფთარის ვახშამი გამართა.

03 April 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #10 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2024 წლის 29 მარტი
ქ. საგარეჯო

27 მარტი 2024

სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკის, ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის ანგარიში

სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტო გაცნობებთ, რომ 2024 წლის 22 მარტს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში წარადგინა საქართველოს სახელმწიფო ენერგეტიკული პოლიტიკ

13 მარტი 2024

შპს ,,ნექსარას“ ხარვეზების წერილი

ხარვეზის წერილი - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში სამელიორაციო სისტემისა და წყლის შესაკავებელი ნაგებობის მოწყობა ექსპლუატაციის შესახებ

იხილეთ დანართი:

06 მარტი 2024

სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვების სკოპინგის დასკვნა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, შპს „მაქრო ქონსთრაქშენის“ 33,3494 ჰა ფართობზე სასარგებლო წიაღისეულის (4835000 მ³ ქვიშა-ხრეშის) ღია კარიერული წესით მოპოვებაზე სკო

01 მარტი 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლისპირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის

01 მარტი 2024

ინფორმაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან  და მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და

01 მარტი 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

 

იხილეთ დანართი.