დაიწყო სოფლის პროგრამების ფარგლებში დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევა!

15 იანვარი, 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 

დასაფინანსებელი პროექტების შერჩევის მიზნით დასახლების საერთო კრებების და ამომრჩევლებთან კონსულტაციების ინიცირების შესახებ

 

იხილეთ დანართები

გააზიარე