გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

6 April, 2021

1. პროექტის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს რაიონი, ქ. საგარეჯოს მიმდებარე ტერიტორია. (დანართი N1-1 და დანართი N1-2 -სიტუაციური გეგმა);

 

გააზიარე