ახალი ამბები

10 თებერვალი 2017

საგარეჯოში აგრარული ბაზრის მშენებლობა მიმდინარეობს.

ქალაქ საგარეჯოში, თამარ მეფის ქუჩაზე აგრარული ბაზრის მშენებლობის სამუშაოები მიმდინარეობს. აღნიშნული სამუშაოებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 196000 ლარი არის გამოყოფილი.

29 დეკემბერი 2016

30 დეკემბერს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი ანგარიშს წარუდგენს და ამომრჩეველთა შეკითხვებს უპასუხებს.

30 დეკემბერს, 13:00 სთ-ზე, დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გზირიშვილი მოსახლეობას 2016 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშს წარუდგენს და ამომრჩეველთა შ

26 დეკემბერი 2016

შეხვედრა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრებ 8 მრავალშვილიან, სოციალურად დაუცველ ოჯახთან

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის სამუშაო გეგმის მიხედვით, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები საგარეჯოს მუნი

05 დეკემბერი 2016

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება N 646

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმის საჯაროდ გამოც

28 ნოემბერი 2016

2017 წლის ბიუჯეტის პროექტი

„ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის „დ.ა“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფ

07 ნოემბერი 2016

სპექტაკლი უჯარმაში მცხოვრები ბავშვებისთვის

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტის და ახალგაზრდულ საკითხთა სამსახურის სამუშაო გეგმის მიხედვით ქ.

02 ნოემბერი 2016

საგარეჯოში 210 ჰა მიწის ფართობზე სარწყავი სისტემის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

აგარეჯოს მუნიციპალიტეტში 210 ჰექტარ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობზე წყალუზრუნველყოფის რეჟიმის გაუმჯობესება მოხდება.

21 ოქტომბერი 2016

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მეწარმე იურიდიული პირების, არასამთავრებო ორგანიზაციების და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის საყურადღებოდ!

  საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 861-ე მუხლის საფუძველზე, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგეობაში 2016 წლის 28 ივლისის #253 ბრძანებით დამტკიცდა სამოქალ