ახალი ამბები

03 ივლისი 2018

„საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის“ საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-საგარეჯოს გზის მონაკვეთის (მეორე ლოტი) მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება და ანგარიში

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი-ბაკურციხე-ლაგოდეხი-აზერბაიჯანის საზღვარი (ს5) საავტომობილო გზის თბილისი-საგარეჯოს გზის მონაკვეთის (მეორე ლოტი)