საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანება N 646

5 დეკემბერი, 2016

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში მყოფი ობიექტების სარემონტო სამუშაოების ექსპლუატაციაში მიმღები სამუშაო ჯგუფის 2016 წლის 24 აგვისტოს სხდომის ოქმის საჯაროდ გამოცხადების თაობაზე

გააზიარე