საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს კომისიების ერთობლივი სხდომის დასკვნა

14 მარტი, 2017

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოვიდა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბატონ გიორგი გზირიშვილის მომართვა N02/867, 28.02.2017 წელი. “საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის შესახებ“

გააზიარე