ინფორმაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის შესახებ

1 მარტი, 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან  და მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის 87-ე მუხლის გათვალისწინებით.

იხილეთ დანართები:

გააზიარე