ახალი ამბები

01 მარტი 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2025-2028 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების თაობაზე საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლისპირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის

01 მარტი 2024

ინფორმაცია საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიშის შესახებ

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში მომზადებულია მუნიციპალიტეტის მერიის სამსახურებიდან  და მერიის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირებიდან მოწოდებული ინფორმაციის და

01 მარტი 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის მოკლე გზამკვლევი

 

იხილეთ დანართი.

01 მარტი 2024

მდ. ივრის კალაპოტის გასწორხაზოვნებასა და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობის პროექტის შესახებ სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2024 წლის 23 თებერვლის N21/1865 წერილი

№514 სკრინინგის განცხადება

იხილეთ დანართი:

27 თებერვალი 2024

მუნიციპალიტეტის მერის, ავთანდილ გულიკაშვილის გადაწყვეტილებით, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული წარჩინებული სტუდენტებისათვის ალექსანდრე ცხვედაძის სახელობის ფულადი ჯილდო - სტიპენდია დაწესდა.

 

26 თებერვალი 2024

მე-2 ცვლილება ბიუჯეტში

„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის
თაობაზე.

23 თებერვალი 2024

თბილისში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სახელოვანი მამულიშვილის ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელობის ქუჩა გაიხსნა

თბილისში, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სახელოვანი მამულიშვილის ვარლამ ჩერქეზიშვილის სახელობის ქუჩა გაიხსნა