ახალი ამბები

14 სექტემბერი 2022

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება 2023-2026 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის „ე“ ქვეპუნქტის „ე.ე“ და „ე.ვ“ ქვეპუნქტების, ამავე კანონის 61-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ა“ ქვეპუნქტის დ

25 აგვისტო 2022

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება

15 აგვისტო 2022

საგარეჯოს მერი სოფელ უდაბნოში მიმდინარე წლის 28 მარტის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ესტუმრა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერმა, ავთანდილ გულიკაშვილმა, პირველ მოადგილესთან - ემზარი კუჭუაშვილთან ერთად, სოფელ უდაბნოში მიმდინარე წლის 28 მარტის სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს ესტუმრა და სახლი

05 აგვისტო 2022

გოგა მაისურაძის სახელობის ტურნირი

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ინიციატივით და მუნიციპალიტეტის მერის, ავთანდილ გულიკაშვილის მხარდაჭერით, საგარეჯოს ცე

03 აგვისტო 2022

მუნიციპალიტეტში სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მასშტაბით, ათანდილ გულიკაშვილის ინიციატივით, კომფორტული და უსაფრთხო სასწავლო გარემოს შექმნის მიზნით, სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარე