ახალი ამბები

08 სექტემბერი 2023

ავთანდილ გულიკაშვილმა მუნიციპალიტეტის ბაღების მენეჯერებთან შეხვედრა გამართა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერი, ავთანდილ გულიკაშვილი, კურატორ მოადგილესთან- გიორგი ლალიაშვილთან და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების გაერთიანების ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელთან ერთად ახალ

05 სექტემბერი 2023

მთის ზონა

სოფელ უჯარმაში მოსახლეობის სასმელი წყლით მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით, ახალი სათავე კვანძის დამონტაჟებისა და მაგისტრალური მილსადენის მოწყობის სამუშაოები განხორციელდა.

04 სექტემბერი 2023

2024-2027 მერიის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის
დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 54-ე მუხლის

11 აგვისტო 2023

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N2

2024-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი N2

იხილეთ დანართი:

08 აგვისტო 2023

აგვისტოს ომიდან 15 წელი გავიდა

დღეს, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეებმა, ემზარი კუჭუაშვილმა და გიორგი ლალიაშვილმა, საკრებულოს თავჯდომარე - ალექსი გილაშვილთან, მაჟორიტარის ბიუროს ხელმძღვანელ- გია თათრიშვილთან და ადგილობ