ახალი ამბები

30 April 2018

შეხვედრა პროფესიულ სასწავლებლებთან

სოციალური მომსახურების სააგენტო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების ახალ ეტაპს იწყებს.

12 April 2018

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფიკი

საჯარო სამსახურის ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) 2018 წლის 1 მარტს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფი

13 მარტი 2018

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფიკი

საჯარო სამსახურის ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) 2018 წლის 13 თებერვალს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების