ახალი ამბები

27 May 2020

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაზლარში, ყანდაურას მიწებზე, რეგისტრირებული კოოპერატივი „იორლენდის“ სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფელ კაზლარში, ყანდაურას მიწებზე,
რეგისტრირებული კოოპერატივი „იორლენდის“ სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის
მოწყობა-ექსპლუატაციაზე სკრინინგის გადაწყვეტილება

06 May 2020

სოფ. ყანდაურის მიწების ტერიტორიაზე, გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაცის პროექტი

2020 წლის 28 აპრილს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა რკ „იორლენდის“ მიერ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე, გასაშენებელი ბაღის ს

06 April 2020

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს რაიონში, ყანდაურას მიწების ტერიტორიაზე გასაშენებელი ბაღის სარწყავი სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი სისტემის მოწყობა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: რკ "იორლენდი"