ახალი ამბები

08 იანვარი 2020

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა -

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ.