ახალი ამბები

01 ნოემბერი 2018

განცხადება

სგშ - სკრინინგის განცხადება - „საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების სტრატეგიის 2019-2023“ პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „საქართველოს მაღა