საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება #10 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

3 April, 2024

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №10
2024 წლის 29 მარტი
ქ. საგარეჯო
„საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 27 დეკემბრის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

იხილეთ დანართები:

1. დადგენილება #10

2. განმარტებითი ბარათი

გააზიარე