საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

კონტაქტი

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი

საკრებულოს აპარატის უფროსი

ილია სიფროშვილი

T: 599851188

E-mail: sagarejo-sakrebulo@hotmail.com

გააზიარე