საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

შრომის ანაზღაურება

თვითმმართველი ქალაქი თელავიის საკრებულოს წევრების  და  აპარატის  თანამშრომლების შრომის ანაზღაურება (სარგო, პრემია, დანამატი)

გააზიარე