ცხელი ხაზი : 599801744
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საჯარო ინფორმაცია

სამართლებრივი აქტები

დადგენილება №40 2018 წლის 29 ივნისი ქ. საგარეჯო
 
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების წესის დამტკიცების
შესახებ

გააზიარე