ახალი ამბები

14 ივნისი 2018

საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიაში 2018 წლის 25 მაისს გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფიკი

 

კონკურსის მეორე ეტაპი - გასაუბრება დანიშნულია 2018 წლის 21 ივნისს 11 საათზე.

30 April 2018

შეხვედრა პროფესიულ სასწავლებლებთან

სოციალური მომსახურების სააგენტო სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის განხორციელების ახალ ეტაპს იწყებს.