ახალი ამბები

12 April 2018

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფიკი

საჯარო სამსახურის ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) 2018 წლის 1 მარტს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფი

13 მარტი 2018

კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების გრაფიკი

საჯარო სამსახურის ადმინისტრირებულ ვებ-გვერდზე (www.hr.gov.ge) 2018 წლის 13 თებერვალს საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერიის  მიერ გამოცხადებული კონკურსის მეორე ეტაპზე გადასული კონკურსანტების გასაუბრების